کره تراش دار

کره تراش دار

کره  تراش دار  ( تراش کره ) با دو جهت چرخش و قطر ۵ سانتیمتر  پایه های رنگارنگ  قیمت هر ۱۲ تایی ۳۴۰۰۰۰ ریال در کارتن های ۳۰ جینی جایزه ای مناسب برای دانش آموزان و مهدهای کودک

کره تراش دار